திக்குவாயைத் தீர்க்கும் அருமையான பயிற்சிகள்

"குழந்தை திக்க ஆரம்பித்தால், அதை அமைதியாக ஏற்றுக் கொள்ள வேண்டும். குழந்தைக்கு அதிக பாது காப்புணர்வையும், சரியான அளவு பாராட்டையும் நல்க வேண்டும். திக்குதல் 100 விழுக்காடு சரி செய்யக்கூடிய ஒரு நடத்தை...
man buying fruits from street vendor to loose weight, உடல் இடை குறைக்க என்ன செய்வது

நான்கே மாதங்களில் உடல் எடை குறையும்

உடல் எடை குறைக்க என்ன செய்வது - அதிகமாகவோ அல்லது அடிக்கடி சாப்பிட்டாலோ அதை ஏற்றுக் கொள்ளும் வகையில் வயிறு விரிகிறது. குறைவாகச் சாப்பிட்டால் அதை ஏற்றுக் கொள்ளும் வகையில் வயிறு சுருங்குகிறது....

உணர்வுகளையும், ஆற்றலையும் ஒன்று படுத்தும் தேநீர்

  உலகம் முழுதும் பயிரிடப்படும் தேயிலையின் மூலம் பர்மா மற்றும் சீனத்தின் தென் மேற்கு மாகாணம் என அறியப்படுகிறது தேயிலை, 'தீயேசியே' (Theaceae) குடும்பதைச் சேர்ந்த குற்றுச் செடி ஆகும். குட்டையாக இரண்டு மீட்டர்...


 Click here to know your Credit Score for FREE