Home வேளாண்மை

வேளாண்மை

பால் உற்பத்தியைப் பெருக்கும் தீவன ரகங்கள்

தீவன வகைகளான கம்பு நேப்பியர் கோ (CN) 4, கினியா புல் கோ சிளி (GG) மல்டிகட் தீவன சோளம் கோ(FS) 29, மற்றும் லூசெர்ன்கோ 1 போன்ற கால்நடைகளுக்கான தாவர தீவனங்கள் தமிழ்நாடு மற்றும் அண்டை மாநிலங்களில் விவசாயிகள் நடுவே மிகவும் பிரபலமாக உள்ளன. இந்த...

உயிரி தொழில் நுட்பம் பற்றிய சில கேள்விகளும், பதில்களும்!

வேளாண் உயிரித்தொழில்நுட்பம் (பயோ டெக்னாலஜி) என்றால் என்ன? வேளாண்மை உயிரித்தொழில்நுட்பம் என்பது ஒருவகையான கருவி போன்று மரபுவழிப் பயிர் பெருக்கத்தின் முறைகளில், உயிருள்ள காரணிகளை மாற்றவும் (அ) அதன் பகுதிகளை உருவாக்கவும், மாற்றி அமைப்பதும் ஆகும். தாவரம் மற்றும் விலங்குகள் (அ) நுண்ணுயிரிகளை குறிப்பிட்ட வேளாண்மைக்கு உதவிட இவ்வாறு...

வாழை பயிரிடுதல் பற்றி அறிந்து கொள்ள உதவும் அமைப்பு

வாழை மேம்பாட்டிற்காக 1993-ஆம் ஆண்டு இந்திய வேளாண் ஆராய்ச்சிக் கழகத்தின் வழிகாட்டுதலின்படி தேசிய வாழை ஆராய்ச்சி மையம் (National Research Centre for Banana) திருச்சியில் நிறுவப்பட்டது. இங்கு வாழை வகைகள் மேம்பாடு, வாழை உற்பத்தியை அதிகரித்தல்,...

குறைந்த முதலீட்டில் வெள்ளாடு வளர்க்கலாம்

பசு, எருமை போன்ற கால்நடைகளில் வளர்க்க முடியாத சூழலில் கூட வெள்ளாடுகளை குறைந்த செலவில் வளர்க்கலாம். இதற்கு முதலீடு மிகவும் குறைவு. மேலும் வெள்ளாடுகளை மழை அளவு குறைவாக உள்ள வறண்ட நிலங்களில் கூட வளர்க்கலாம். வெள்ளாடுகள்...

தரமான கருப்பட்டி தயாரிப்பது எப்படி?

பத்து கிலோ கருப்பட்டிக்குப் பின்னால் உள்ள உழைப்பு பற்றி இயற்கைக் கரங்கள் என்ற அமைப்பை நடத்தி வருவதோடு, கலப்படமற்ற கருப்பட்டியை விற்பனை செய்து வரும் பர்கூரில் உள்ள திரு. ஆர். மணிவண்ணன் விளக்கிக் கூறிய போது, ''ஒரு ஆண்...

பனம் பழத்தில் உள்ள ஃப்ளாபெல்லிஃபெரின் இரத்த சர்க்கரையைக் குறைக்குமா?

பனை மரம் பல பயன்களைக் கொடுக்கும் இயற்கை வளம். இந்தியா, மற்றும் இலங்கையில் காணப்படும் பனை மர இனத்தை Borassus flabellifer L. என்றும், ஆப்பிரிக்காவில் காணப்படும் பனை இனத்தை Borassus aenthipoum Mart. என்றும் அழைக்கிறார்கள். உலக அளவில்...

பயிர்ப் பெருக்கம்: திசு வளர்ப்பு செய்யும் புரட்சி!

தாவர திசு வளர்ப்பு என்பது தாவர உயிரணு அல்லது உறுப்புகளை, சத்துள்ள மற்றும் ஏற்ற சுற்றுப்புறம் சார்ந்த நிலையில் வளர்ப்பது(in vitro). திசு வளர்ப்பு, நுண் பயிர் பெருக்கம் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. ஹாபர்லாண்ட் என்பவர் முதல்...

பயிர் விளைச்சல் பெருந் தகவல்

விதைகள் மற்றும் உரங்கள் உற்பத்தி செய்யும் நிறுவனங்கள், தங்களுக்கான விவரங்களை பல்லாயிரம் உழவர்களிடம் இருந்து சேகரித்து, திரும்ப அதே உழவர்களிடமே விற்பனை செய்கின்றன. ஆறு தலைமுறைகளாக, பென் ரெயின்ஸ்கி-யின் குடும்பம், மேற்கு லோவாவில் உள்ள விண்ட்ஸ்வெப்ட் சமவெளியில்...

முயலுக்கு கொடுக்க வேண்டிய தீனிகள்

ஆடு, மாடு, கோழி, பன்றி என கால்நடைகளை வளர்த்து வரும் விவசாயி கள் பலர். இந்த வகையில் முயல் வளர்ப்பிலும் சிலர் ஈடுபட்டு வருகின் றனர்.. சின்ன அளவில் ஒரு முயல் பண்ணை அமைக்க ஏழு...

ஆடு வளர்ப்பு சில அடிப்படைச் செய்திகள்!

ஆடு, மாடு, கோழி வளர்ப்பு கிராம மக்களின் பொருளாதாரத்தை உயர்த்துவதில் குறிப்பிட்ட பங்கு வகிக்கிறது. வேளாண் மையுடன் இவற்றையும் சேர்த்துச் செய்பவர்களுக்கு கூடுதல் பயன் கிடைக்கிறது. இந்த வகையில் ஆடு வளர்ப்பைப் பற்றி பார்க்கலாம். ஆடு வளர்ப்பை நன்கு...