Saturday, May 15, 2021

பணியாளர் கூட்டங்களை சிறப்பாக கையாளுவது எப்படி?

பத்தாண்டுகளுக்கு முன் ஒரு நிறுவன ஊழியர்கள் கூட்டம் கூட்டுகிறது என்றால் கேலியாக பல விமர்சனங்கள் எழும், 'வேஸ்ட்!' உருப்படியா எதுவும் ஆகப்போறதில்ல! , 'கூடுவது, உண்பது அவ்வளவுதான்' என்பார்கள்.இப்போது புதிய பொருளாதாரம், எகிறும்...

Latest Posts

தடைகளைத் தாண்டும் உறுதி படைத்த மாண்புமிகு மா. சுப்பிரமணியன்!

தமிழ்நாடு முழுவதும் அதிக நண்பர்களைக் கொண்டவர், அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன். அதிலும் சென்னையில் இவர் நண்பர்களின் எண்ணிக்கை மிகவும் அதிகம். பதவியில் இருந்தாலும், இல்லாவிட்டாலும் ஒரே மாதிரியாகப் பழகக் கூடியவர். இவர் சென்னை மேயராக...

”உளமார” உரிமையை முதன் முதலாக பயன்படுத்தியது யார்?

கடவுளின் பெயரால் உறுதி ஏற்க மறுப்பது அல்லது நிராகரிப்பது, அதற்கு மாற்றாக, 'உளமார' உறுதி ஏற்பது என்பது எளிதாகக் கிடைத்த வாய்ப்பு அல்ல. பிரிட்டன் நாடாளுமன்றத்தில் ஒரு தனி மனிதனின் மிகப்பெரிய ஜனநாயகப் போராட்டம்,...

1952 லேயே சொந்தமாக கார் வைத்து இருந்த கலைஞர்!

எம்ஜிஆருக்கு முன்பே கலைஞர் பணக்காரராக இருந்தாரா? இந்த கேள்வி வரலாறு தெரிந்தவர்களுக்கு சிரிப்பூட்டும் என்றாலும் திரிக்கப்பட்ட பல கட்டுக் கதைகள் இந்த சமூகத்தில் பரப்பப்பட்டு வருகின்றன. கலைஞர் பிறந்தது 1924ல், கோவையில் செயல்பட்ட ஜுபிடர் திரைப்பட...

பல நாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி ஆகும் காயர் பித், வேளாண்மையிலும் புரட்சியை ஏற்படுத்தி வருகிறது!

தமிழ்நாட்டில், கரிசல் மண், செம்மண், வண்டல் மண், களிமண், சரளை மண், தேரிக்காடுகள் எனப் பலவகையான மண் வளம் உள்ளது. ஆனால், கொங்கு மண்டல மண், சற்றே வெளிரி இருக்கின்றது. இது மதிர் மண்....

சிறு, குறு நிறுவனங்களுக்கு பதிவு செய்தால் தான் சலுகையா?

மிககுறைந்த முதலீட்டில் வியாபார நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடும் நிறுவனங்களை சிறு, குறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்கள் (Micro small and medium Enterprise) என்று அழைக்கப்படுகிறது. சிறு, நடுத்தர நிறுவனங்களின் மேம்படுத்துதல் (MSMED) சட்டம் 2006 ஆனது இவைகளை உற்பத்தி நிறுவனங்கள் என்றும் சேவை நிறுவனங்கள் என்றும் இரண்டாக வகைப்படுத்துகின்றது. அதாவது, தொழில் மேம்படுத்துதல் சட்டம் 1951 இன் படி, பொருளை உற்பத்தி செய்யும் அல்லது உற்பத்தியில் ஈடுபட்டுள்ள நிறுவனங்களை உற்பத்தி நிறுவனங்கள் என வரையறுக்கப் படுகின்றது. சேவை வழங்கு வதில் ஈடுபட்டுள்ள நிறுவனங்கள் சேவைத் துறை நிறுவனங்கள் என வரையறுக்கப்படுகின்றது.

மேலும், எந்திரங்களின் மொத்த மதிப்பு இருபத்தைந்து இலட்சத்திற்கு மிகாமல் இருப்பவை மிகச் சிறிய உற்பத்தி நிறுவனங்கள் என்றும், எந்திர மதிப்பு இருபத்தைந்து இலட்சத்திற்கு மேல் இருந்தால் சிறு உற்பத்தி நிறுவனங்கள் என்றும், மதிப்பு ஐந்து கோடிக்கு மேல் ஆனால் பத்து கோடிக்கு மிகாமல் இருப்பவை நடுத்தர உற்பத்தி நிறுவனங்கள் என்றும் இந்த சட்டம் வரையறுக்கின்றது.

Also read: நிறுவனங்களின் சட்டம் 2013, நன்மைகளும் விதிவிலக்குகளும்

சேவைத்துறையில் ஈடுபடும் நிறுவனங்கள் பயன்படுத்தும் கருவிகளின் முதலீடுகள் பத்து இலட்சத்திற்கு மிகாமல் இருப்பவை மிகச் சிறிய சேவைத்துறை நிறுவனங்கள் என்றும், பயன்படுத்தும் கருவிகளின் முதலீடுகள் பத்து இலட்சத்திற்கு மேல் ஆனால் இரண்டு கோடிக்கு மிகாமல் இருப்பவை சிறு சேவைத்துறை நிறுவனங்கள் என்றும், பயன்படுத்தும் கருவிகளின் முதலீடுகள் இரண்டு கோடிக்கு மேல் ஆனால் ஐந்து கோடிக்கு மிகாமல் இருப்பவை நடுத்தர சேவைத்துறை நிறுவனங்கள் என்றும் இந்த சட்டம் வரையறுக்கின்றது. குறு, சிறு, நடுத்தர நிறுவனங்கள், தொழிலகங்கள் மேம் படுத்துதல் சட்டம் 1951 இன்படி பதிவுசெய்து கொள்ளவேண்டும்

சிறு தொழில்கள் மேம்பாட்டு வங்கி (Small Industries Development Bank Of India), குறு, சிறு, நடுத்தர நிறுவனங்களின் துறை அமைச்சகத்தால் அறிமுகபடுத்தப்பட்டு நடைமுறையில் உள்ள கடன் உத்திரவாத திட்டம் ஆகியவற்றின் கீழ் பதிவுசெய்யும் நிறுவனங்கள் தேவையான கடன்வசதிகளை பெறமுடியும். மேலும், MSME ஆக பதிவுபெற்ற நிறுவனங்கள் ISO சான்றிதழ் பெறுவதற்காக செலவிட்ட தொகையை இந்திய அரசிடம் இருந்து திரும்ப பெற்று கொள்ளமுடியும். அதுமட்டும் அல்லாது, MSME ஆக பதிவுபெற்ற நிறுவனங்கள் பயன்படுத்தும் மின்சாரத்திற்கு கட்டண சலுகைகளை பெறமுடியும் அதனோடு இவ்வாறான நிறுவனங்களிடம் இருந்து பொருட்களை சேவைகளை பெறும் நிறுவனங்கள் ஆகியவற்றிற்கான தொகையை 15 நாட்களுக்குள் வழங்கவேண்டும். தவறினால், அதிகபட்சம் 45 நாட்களுக்கு மேல் செலுத்த வேண்டும். மேலும், இந்திய அரசின் தொழில்துறை ஊக்குவிப்பு மானியத் தொகையை பெறமுடியும்.

– ச. குப்பன்

Join our list

Subscribe to our mailing list and get interesting stuff and updates to your email inbox.

Thank you for subscribing.

Something went wrong.

Latest Posts

தடைகளைத் தாண்டும் உறுதி படைத்த மாண்புமிகு மா. சுப்பிரமணியன்!

தமிழ்நாடு முழுவதும் அதிக நண்பர்களைக் கொண்டவர், அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன். அதிலும் சென்னையில் இவர் நண்பர்களின் எண்ணிக்கை மிகவும் அதிகம். பதவியில் இருந்தாலும், இல்லாவிட்டாலும் ஒரே மாதிரியாகப் பழகக் கூடியவர். இவர் சென்னை மேயராக...

”உளமார” உரிமையை முதன் முதலாக பயன்படுத்தியது யார்?

கடவுளின் பெயரால் உறுதி ஏற்க மறுப்பது அல்லது நிராகரிப்பது, அதற்கு மாற்றாக, 'உளமார' உறுதி ஏற்பது என்பது எளிதாகக் கிடைத்த வாய்ப்பு அல்ல. பிரிட்டன் நாடாளுமன்றத்தில் ஒரு தனி மனிதனின் மிகப்பெரிய ஜனநாயகப் போராட்டம்,...

1952 லேயே சொந்தமாக கார் வைத்து இருந்த கலைஞர்!

எம்ஜிஆருக்கு முன்பே கலைஞர் பணக்காரராக இருந்தாரா? இந்த கேள்வி வரலாறு தெரிந்தவர்களுக்கு சிரிப்பூட்டும் என்றாலும் திரிக்கப்பட்ட பல கட்டுக் கதைகள் இந்த சமூகத்தில் பரப்பப்பட்டு வருகின்றன. கலைஞர் பிறந்தது 1924ல், கோவையில் செயல்பட்ட ஜுபிடர் திரைப்பட...

பல நாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி ஆகும் காயர் பித், வேளாண்மையிலும் புரட்சியை ஏற்படுத்தி வருகிறது!

தமிழ்நாட்டில், கரிசல் மண், செம்மண், வண்டல் மண், களிமண், சரளை மண், தேரிக்காடுகள் எனப் பலவகையான மண் வளம் உள்ளது. ஆனால், கொங்கு மண்டல மண், சற்றே வெளிரி இருக்கின்றது. இது மதிர் மண்....

Don't Miss

உன்னை அறிந்தால்.., நீ உன்னை அறிந்தால்..!

தன்னை அறிந்து இருத்தல் என்றால் என்ன? மனிதர்களுக்கு, 'தன்னை அறிந்து இருத்தல்' என்பது மற்ற எல்லாவற்றையும் விட முதன்மை ஆனது ஆகும். தன்னை அறிந்து இருத்தல் என்றால் என்ன? என் திறமைகள் என்ன?; என்...

ஓவியங்களில், டிசைன்களில் பயன்படுத்தப்படும் சில நுட்பங்களைப் புரிந்து கொள்வோம்

ஓவியத்துக்கு அடிப்படைக் கலைக் கூறுகளாக கோடு, வடிவம், இடப்பரப்பு, வண்ணம், தகை நேர்த்தி, இழைநயம் போன்றவைகள் எவ்வாறு இன்றி அமையாதவை ஆக இருக்கின்றனவோ, அவற்றைப் போலவே, ஓவியத்தின் பண்புக் கூறுகளாக சமநிலை (பேலன்ஸ்),...

சின்ன பழுதுகளை நாமே சரி செய்து கொள்ள உதவும் சின்ன கருவிகள்

வீடுகளில் நாம் அன்றாடம் பயன்படுத்தும் பொருட்களில் ஒரு சின்ன பழுது ஏற்பட்டாலும், அதை நீக்க அதற்கான பழுது நீக்குபவர்களைத் தேடி ஓடுகிறோம். பாத்ரூம் குழாயில் தண்ணீர் கசிகிறது என்றால் உடனே பிளம்பரைத் தேடி...

15 ம் நூற்றாண்டில் கன்னிமேரி ஓவியங்களில் திறமை காட்டிய ஓவியர் ரபேல்

வரலாறு நெடுகிலும் ஓவியர்களும், அவர்களின் ஓவியங்களும் பேசப்பட்டு வருகின்றன. பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன் தங்கள் ஓவியங்களால் பாராட்டு பெற்றவர்களின் ஓவியங்கள் இன்றளவும் போற்றப்படுகின்றன. அப்படிப்பட்ட ஓவியர்களில் ஓருவர், ரஃபேல்லோ சான்சியோ ரபேல் (Raffaello Sanzio...

உங்களுக்கு அருகில் உள்ள சின்னச் சின்ன சுற்றுலா இடங்கள்

எப்படி இருந்தாலும் கொரோனா லாக் டவுன் விரைவில் முடிவுக்கு வந்துதான் தீரும். பொதுப் போக்குவரத்தையும் தொடங்கி விடுவார்கள். ஐந்து மாதங்களுக்கும் மேலாக வீட்டுக்குள் முடங்கிக் கிடப்பவர்களில் பலர், எப்போது பொது முடக்கம் ஒரு...

Stay in touch

To be updated with all the latest news, offers and special announcements.