Wednesday, November 25, 2020

மஞ்சள் நடவு முதல் பக்குவப்படுத்துதல் வரை..

மஞ்சள் பல்வேறு மண்வகைகளில் குறிப்பாக வண்டல் கலந்த மண், குறைவான களிமண் கொண்ட நிலம் போன்றவற்றில் சாகுபடி செய்யப்படுகிறது. குறுமண்ணும், வண்டலும் கலந்த வடிகால் வசதி உள்ள நிலம் மிகவும் உகந்தது. களர்,...

Latest Posts

போட்டோ காப்பியர் தொழிலின் இன்றைய வாய்ப்புகள் எப்படி?

செராக்ஸ் என்று வழக்கத்தில் அழைக்கப்படும் போட்டோ காப்பியர் தொழில் இப்போது எப்படி இருக்கிறது? தொழில் உச்சத்தைத் தொட்டு விட்டதா, புதியவர்களுக்கு இன்னும் வாய்ப்பு இருக்கிறதா? படிப்பொறி எந்திரங்கள் இந்தியாவில் தயாரிக்கப்படுவது இல்லை. அனைத்தும் வெளிநாடுகளில்...

மகிழ்ச்சியாக பாடுபடுவதில் இருக்கிறது, வளர்ச்சி!

சுறுகறுப்பாக, மகிழ்ச்சியோடு பணிக்கு வீட்டில் புறப்பட்டான் தேவா. அப்படி என்ன பெரிய வேலை? பெரிய ஜெனரல் மேனேஜரா? இல்லை கம்பெனி எம்டியா? இவை எதுவும் இல்லை. ஒரு பெரிய ஓட்டலின் வாயிலில் கதவை திறந்து...

சிக்கல்கள் மேல் சிக்கல்கள். சமாளிப்பது எப்படி?

பொதுவாக வாழ்க்கையில் அடிக்கடி சிக்கல்கள் தோன்றும், சிக்கல் (பிரச்சனை) வருகின்ற பொழுது நாம் அதிர்ச்சிக்கு உள்ளாகின்றோம். "இதனால் என்ன பாதக விளைவுகள் ஏற்படுமோ! என்ற அச்சம் வருகின்றது. அதனால் மனக் கலக்கமும், கவலையும்...

வெண்டை – 90 நாட்களில் அறுவடை

தோட்டக்கலை பயிர்களில் முதன்மையான பயிர்களில் ஒன்று, வெண்டை இதற்கு எப்போதும் சந்தை உண்டு பிப்ரவரி, மார்ச் மாதங்கள் வெண்டை விளைச்சலுக்கு ஏற்ற மாதங்கள். இதற்கு நடப்பு ஜனவரி மாதத்திலேயே நிலத்தை தயார் செய்தல்...

சிறு, குறு நிறுவனங்களுக்கு பதிவு செய்தால் தான் சலுகையா?

மிககுறைந்த முதலீட்டில் வியாபார நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடும் நிறுவனங்களை சிறு, குறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்கள் (Micro small and medium Enterprise) என்று அழைக்கப்படுகிறது. சிறு, நடுத்தர நிறுவனங்களின் மேம்படுத்துதல் (MSMED) சட்டம் 2006 ஆனது இவைகளை உற்பத்தி நிறுவனங்கள் என்றும் சேவை நிறுவனங்கள் என்றும் இரண்டாக வகைப்படுத்துகின்றது. அதாவது, தொழில் மேம்படுத்துதல் சட்டம் 1951 இன் படி, பொருளை உற்பத்தி செய்யும் அல்லது உற்பத்தியில் ஈடுபட்டுள்ள நிறுவனங்களை உற்பத்தி நிறுவனங்கள் என வரையறுக்கப் படுகின்றது. சேவை வழங்கு வதில் ஈடுபட்டுள்ள நிறுவனங்கள் சேவைத் துறை நிறுவனங்கள் என வரையறுக்கப்படுகின்றது.

மேலும், எந்திரங்களின் மொத்த மதிப்பு இருபத்தைந்து இலட்சத்திற்கு மிகாமல் இருப்பவை மிகச் சிறிய உற்பத்தி நிறுவனங்கள் என்றும், எந்திர மதிப்பு இருபத்தைந்து இலட்சத்திற்கு மேல் இருந்தால் சிறு உற்பத்தி நிறுவனங்கள் என்றும், மதிப்பு ஐந்து கோடிக்கு மேல் ஆனால் பத்து கோடிக்கு மிகாமல் இருப்பவை நடுத்தர உற்பத்தி நிறுவனங்கள் என்றும் இந்த சட்டம் வரையறுக்கின்றது.

Also read: நிறுவனங்களின் சட்டம் 2013, நன்மைகளும் விதிவிலக்குகளும்

சேவைத்துறையில் ஈடுபடும் நிறுவனங்கள் பயன்படுத்தும் கருவிகளின் முதலீடுகள் பத்து இலட்சத்திற்கு மிகாமல் இருப்பவை மிகச் சிறிய சேவைத்துறை நிறுவனங்கள் என்றும், பயன்படுத்தும் கருவிகளின் முதலீடுகள் பத்து இலட்சத்திற்கு மேல் ஆனால் இரண்டு கோடிக்கு மிகாமல் இருப்பவை சிறு சேவைத்துறை நிறுவனங்கள் என்றும், பயன்படுத்தும் கருவிகளின் முதலீடுகள் இரண்டு கோடிக்கு மேல் ஆனால் ஐந்து கோடிக்கு மிகாமல் இருப்பவை நடுத்தர சேவைத்துறை நிறுவனங்கள் என்றும் இந்த சட்டம் வரையறுக்கின்றது. குறு, சிறு, நடுத்தர நிறுவனங்கள், தொழிலகங்கள் மேம் படுத்துதல் சட்டம் 1951 இன்படி பதிவுசெய்து கொள்ளவேண்டும்

சிறு தொழில்கள் மேம்பாட்டு வங்கி (Small Industries Development Bank Of India), குறு, சிறு, நடுத்தர நிறுவனங்களின் துறை அமைச்சகத்தால் அறிமுகபடுத்தப்பட்டு நடைமுறையில் உள்ள கடன் உத்திரவாத திட்டம் ஆகியவற்றின் கீழ் பதிவுசெய்யும் நிறுவனங்கள் தேவையான கடன்வசதிகளை பெறமுடியும். மேலும், MSME ஆக பதிவுபெற்ற நிறுவனங்கள் ISO சான்றிதழ் பெறுவதற்காக செலவிட்ட தொகையை இந்திய அரசிடம் இருந்து திரும்ப பெற்று கொள்ளமுடியும். அதுமட்டும் அல்லாது, MSME ஆக பதிவுபெற்ற நிறுவனங்கள் பயன்படுத்தும் மின்சாரத்திற்கு கட்டண சலுகைகளை பெறமுடியும் அதனோடு இவ்வாறான நிறுவனங்களிடம் இருந்து பொருட்களை சேவைகளை பெறும் நிறுவனங்கள் ஆகியவற்றிற்கான தொகையை 15 நாட்களுக்குள் வழங்கவேண்டும். தவறினால், அதிகபட்சம் 45 நாட்களுக்கு மேல் செலுத்த வேண்டும். மேலும், இந்திய அரசின் தொழில்துறை ஊக்குவிப்பு மானியத் தொகையை பெறமுடியும்.

– ச. குப்பன்

Join our list

Subscribe to our mailing list and get interesting stuff and updates to your email inbox.

Thank you for subscribing.

Something went wrong.

Latest Posts

போட்டோ காப்பியர் தொழிலின் இன்றைய வாய்ப்புகள் எப்படி?

செராக்ஸ் என்று வழக்கத்தில் அழைக்கப்படும் போட்டோ காப்பியர் தொழில் இப்போது எப்படி இருக்கிறது? தொழில் உச்சத்தைத் தொட்டு விட்டதா, புதியவர்களுக்கு இன்னும் வாய்ப்பு இருக்கிறதா? படிப்பொறி எந்திரங்கள் இந்தியாவில் தயாரிக்கப்படுவது இல்லை. அனைத்தும் வெளிநாடுகளில்...

மகிழ்ச்சியாக பாடுபடுவதில் இருக்கிறது, வளர்ச்சி!

சுறுகறுப்பாக, மகிழ்ச்சியோடு பணிக்கு வீட்டில் புறப்பட்டான் தேவா. அப்படி என்ன பெரிய வேலை? பெரிய ஜெனரல் மேனேஜரா? இல்லை கம்பெனி எம்டியா? இவை எதுவும் இல்லை. ஒரு பெரிய ஓட்டலின் வாயிலில் கதவை திறந்து...

சிக்கல்கள் மேல் சிக்கல்கள். சமாளிப்பது எப்படி?

பொதுவாக வாழ்க்கையில் அடிக்கடி சிக்கல்கள் தோன்றும், சிக்கல் (பிரச்சனை) வருகின்ற பொழுது நாம் அதிர்ச்சிக்கு உள்ளாகின்றோம். "இதனால் என்ன பாதக விளைவுகள் ஏற்படுமோ! என்ற அச்சம் வருகின்றது. அதனால் மனக் கலக்கமும், கவலையும்...

வெண்டை – 90 நாட்களில் அறுவடை

தோட்டக்கலை பயிர்களில் முதன்மையான பயிர்களில் ஒன்று, வெண்டை இதற்கு எப்போதும் சந்தை உண்டு பிப்ரவரி, மார்ச் மாதங்கள் வெண்டை விளைச்சலுக்கு ஏற்ற மாதங்கள். இதற்கு நடப்பு ஜனவரி மாதத்திலேயே நிலத்தை தயார் செய்தல்...

Don't Miss

உரிய நேரம் வரும்வரை காத்திருந்து செயல்பட கற்றுத் தரும் கொக்கு

ஒவ்வொரு நிர்வாகமும், மனிதரும் தன் குறிக்கோள், இலக்கு, இலட்சியம், அதை அடையும் வழிமுறைகள், அவ்வப் போது தீர்மானிக்க வேண்டிய முடிவுகள், அவற்றைச் செயலாக்கும் திட்டங்கள் போன்ற பற்பல பணிகளை ஆற்றவேண்டியுள்ளது. நாலும் தெளிந்தெடுக்க முடிவு! ஒரு...

குறைந்த முதலீட்டு ஆன்லைன் தொழில், அஃபிலியேட் மார்க்கெட்டிங்

ஆன்லைன் சந்தையில் அண்மைக் காலமாக அஃபிலியேட் சந்தை வளர்ந்து வருகிறது. Affiliate Marketing என்றால் என்ன? அஃபிலியேட் சந்தை என்பது பொருட்களை கமிசன் அடிப்படையில் விற்றுக் கொடுப்பது ஆகும். சான்றாக, ஆயிரம் ரூபாய் மதிப்புடைய பொருளை...

கார் பழுது பார்க்கும் தொழில்: எப்படி தொடங்குவது, எப்படி வெற்றி பெறுவது?

நீங்கள் ஆட்டோமொபைல் பொறியியலில் டிப்ளமோ அல்லது பட்டம் பெற்றவரா? அல்லது குறைவாக படித்து இருந்தாலும், ஒரு கார் பழுது பார்ப்பு நிறுவனத்தில் பணி புரிந்து நேரடியாக அதன் நுட்பங்களைக் கற்றுக் கொண்டவரா? நீங்கள்...

வாஸ்து பார்த்தால் ஜோதிடருக்கு லாபம், பார்க்காவிட்டால் நமக்கு லாபம்!

இன்றைக்கு கட்டடங்களுக்கான அடிப்படை வரைபடங்களை வரைந்து தரும் கட்டட வரைகலைஞர்களுக்கும், கட்டுமான பொறியாளர்களுக்கும் பெரும் சிக்கலை எற்படுத்திக் கொண்டு இருப்பது, வாஸ்து நம்பிக்கை. வாஸ்துவைப் பற்றிக் கவலை வேண்டாம் உலக அளவில் வளர்ந்து வரும் ஆர்க்கிடெக்சர்...

மொழிபெயர்ப்பு, மொழி ஆக்கம் சார்ந்த பணிகளுக்கு வாய்ப்பு எப்படி?

இன்று மொழி பெயர்ப்புத் துறை சுமார் நாற்பது பில்லியன் அமெரிக்க டாலர் மதிப்பு கொண்ட துறையாக, வளர்ந்து நிற்கிறது. இந்திய ரூபாய் மதிப்பில் சொல்வதானால், இரண்டு லட்சத்து அறுபது ஆயிரம் கோடி ரூபாய்...

Stay in touch

To be updated with all the latest news, offers and special announcements.