Saturday, June 12, 2021

இதழியல்: இதழ்களில் எடிட்டிங் ஏன் முதன்மை ஆனதாக இருக்கிறது?

இதழ்களில், துணை ஆசிரியர்கள் என்ன செய்கிறார்கள்? இதழியலில் எடிட்டிங் என்பது மிகவும் முதன்மையானது. இதழ்களின் ஆசிரியர் பிரிவின் படிமுறை பொதுவாக, ஆசிரியர் (எடிட்டர்) தலைமை துணை ஆசிரியர் துணை ஆசிரியர்கள் (சப் எடிட்டர்கள்) செய்தியாளர்கள் (ரிப்போர்ட்டர்கள்) ஃபோட்டோகிராஃபர்கள் செய்திகளை தட்டச்சு செய்பவர்கள் (டிடிபி...

Latest Posts

கடன் வாங்குவது பற்றி எப்போது சிந்திக்க வேண்டும்? – திரு. வி. கே. சுப்புராஜ்

கடனை வாங்குவதை நம் முன்னோர் ஆதரிக்கவில்லை. ''கடன்பட்டார் நெஞ்சம் போலக் கலங்கினான் இலங்கை வேந்தன்'' என்றெல்லாம் கூட இலக்கியங்களில் படித்து இருக்கிறோம். ஆனால் அந்தக் காலத்தில் கடன் வாங்கத் தேவை இல்லாத சூழ்நிலை...

ஜப்பானிய நிறுவனங்கள் நடத்தும் சோ ரெய், எதற்காக?

CHOREI - பணியாளர்களை ஊக்கப்படுத்த ஜப்பானிய தொழில் நிறுவனங்கள் நடத்தும் காலை நேரக் கூட்டம்! ஜப்பானியர்களிடமிருந்து உலகம் வளர்ச்சி சார்ந்த பல நல்ல செயல்பாடுகளைக் கற்றுக் கொள்கின்றன. குறிப்பாக தொழில் தொடர்பாக அவர்கள் அறிமுகப்படுத்திய...

வேளாண்மையை இளைஞர்களிடம் கொண்டு செல்லும் புதிய தொழில் நுட்பங்கள்!

வயல்களை வைத்து இருப்பவர்கள் சந்திக்கும் சிக்கல்களுக்கு தொழில் நுட்பம் ஒவ்வொன்றாக தீர்வு கண்டு வருகிறது. ஏற்றம் போட்டு நாள் முழுவதும் தண்ணீர் இறைத்துக் கொண்டு இருந்த நிலையை மோட்டார் மாற்றியது. சுவிட்சைப் போட்டவுடன்...

கம்பெனி பதிவாளரிடம் பெற வேண்டிய இன்னொரு சான்றிதழ்

திருத்தப்பட்ட கம்பெனிகளின் சட்டம் 2018 நடைமுறைக்கு வந்த பின்னர் பங்கு மூலதனத் தொகையுடன் பதிவு செய்யப்படும் அனைத்து கம்பெனிகளும் தங்களுடைய முதல் வணிக நடவடிக்கையை அல்லது முதல் கடன் வாங்கும் நடவடிக்கையை செயல்படுத்துவதற்கு முன் வணிக நட வடிக்கைகளை தொடங்குவதற்கான சான் றிதழ் (Certificate of Commencement of Business) ஒன்றினை கம்பெனிகளின் பதிவாளரிடமிருந்து கண்டி ப்பாக பெற வேண்டும்.


இந்த திருத்தப்பட்ட கம்பெனிகளின் சட்டம் 2018 ஆனது நவம்பர்2, 2018 முதல் நடைமுறைக்கு வந்து உள்ளது. இந்த தேதிக்குப் பிறகு பதிவு செய்யப்படும் எந்தவொரு கம் பெனியும் இந்த சான்றி தழைப் பெற வேண்டும்.


இந்த சட்டத்தின் விதிகள் பின்வருமாறு – திருத்தப்பட்ட நிறுமங்களின் சட்டம் 2018பிரிவு 10கி. வின் படி, ஒரு கம்பெனி இந்த திருத்தப்பட்ட கம்பெனிகளின் சட்டம் 2018 நடைமுறைக்கு வந்த பின்னர் பதிவு செய்யப்பட்டு முதல் வணிக நடவடிக்கையை அல்லது கடன் வாங்கும் நடவடிக்கையை பின்வரும் நிபந்தனையை நிறைவ செய்யாமல் செயல்படுத்த முடியாது.

கம்பெனி பதிவு செய்யப்பட்ட 180 நாட்களுக்குள் அந்நிறுமத்தின் இயக்குநர் ஒருவர் நிறுமத்தின் Memorandumof Association (MOA) எனும் முதன்மை ஆவணத்தில் குறிப்பிடப்பட்டு உள்ள முதலீட்டாளர்கள் அனைவரும் தாங்கள் ஏற்றுக் கொண் டவாறு பங்கு மூலதனத் தொகையை செலுத்தி விட்டதாக அறிவிப்பு ஒன்றினை படிவம் எண் மிழிசி 20கி ஐ நிறுமங்களின் பதிவாளரிடம் சமர்ப்பிக்க வேண்டும். இந்த படிவத்தில் கம்பெனி செகரட்டரி அல்லது பட்டய கணக்காளர் கணக்காளர் ஆகியோரி ஒருவரிடம் சான்று பெற வேண்டும்.


கம்பெனிகளின் பதிவாளரிடம் அந் நிறுமத்திற்கான பதிவு அலுவலக சரி பார்ப்பு சான்றிதழை கம்பெனிகளின் சட்டம் 2013 பிரிவு 12(2) இன்படி நிறுமங்களின் பதிவாளரிடம் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்


இந்த சட்டப் பிரிவில் குறிப்பிடப்பட்டு உள்ள நிபந்தனையை நிறைவு செய்யத் தவறினால் அந்த கம்பெனி ரூ.50 ஆயிரம் தண்டத் தொகையை செலுத்த நேரி டும். மேலும் நிபந் தனையை நிறைவ செய்யத் தவறிய ஒவ் வொருநாளிற்கும் நாளொன்றிற்கு ரூபாய் ஆயிரம் வீதம் அதிக பட்சம் ரூ. ஒரு இலட்சம் வரை தண்டத் தொகையாக அந்நிறுமத்தின் அலு வலர் கள் செலுத்த நேரிடும்


இந்த சட்டத்தின் பிரிவு (1)அ. படி கம்பெனி பதிவு செய்யப்பட்ட 180 நாட்களுக்குள் படிவம் எண் மிழிசி 20கி இன் வாயிலாக அறிவிப்பினை கம்பெனி களின் பதிவா ளரிடம் சமர்ப் பிக்கத் தவறினால், பதிவாளர் அந்த கம்பெனி எந்தவொரு வணிக

நடவடிக் கையையும் தொடங் கவில்லை அல்லது எந்தவொரு செய லையும் செய்யவில்லை என போதுமான கால அவகாசத்துடன் அவர் இதே சட்டம்பிரிவு (2) இற்கு பாதகமில்லாமல் அடுத்த கட்ட நடவடி க்கையாக கம்பெ னிகளின் சட்டம் 2013 அத்தியாயம் ஙீக்ஷிமிமிமி இன் கீழ் பராமரிக்கப்படும் கம்பெனிகளின் பதிவே ட்டில் இருந்து இந்த நிறுமத்தின் பெயரை நீக்கம் செய்வதற்கான நடவடிக்கையை செயல் படுத்தத் தொடங் குவார்.

-முனைவர் ச. குப்பன்

Join our list

Subscribe to our mailing list and get interesting stuff and updates to your email inbox.

Thank you for subscribing.

Something went wrong.

Latest Posts

கடன் வாங்குவது பற்றி எப்போது சிந்திக்க வேண்டும்? – திரு. வி. கே. சுப்புராஜ்

கடனை வாங்குவதை நம் முன்னோர் ஆதரிக்கவில்லை. ''கடன்பட்டார் நெஞ்சம் போலக் கலங்கினான் இலங்கை வேந்தன்'' என்றெல்லாம் கூட இலக்கியங்களில் படித்து இருக்கிறோம். ஆனால் அந்தக் காலத்தில் கடன் வாங்கத் தேவை இல்லாத சூழ்நிலை...

ஜப்பானிய நிறுவனங்கள் நடத்தும் சோ ரெய், எதற்காக?

CHOREI - பணியாளர்களை ஊக்கப்படுத்த ஜப்பானிய தொழில் நிறுவனங்கள் நடத்தும் காலை நேரக் கூட்டம்! ஜப்பானியர்களிடமிருந்து உலகம் வளர்ச்சி சார்ந்த பல நல்ல செயல்பாடுகளைக் கற்றுக் கொள்கின்றன. குறிப்பாக தொழில் தொடர்பாக அவர்கள் அறிமுகப்படுத்திய...

வேளாண்மையை இளைஞர்களிடம் கொண்டு செல்லும் புதிய தொழில் நுட்பங்கள்!

வயல்களை வைத்து இருப்பவர்கள் சந்திக்கும் சிக்கல்களுக்கு தொழில் நுட்பம் ஒவ்வொன்றாக தீர்வு கண்டு வருகிறது. ஏற்றம் போட்டு நாள் முழுவதும் தண்ணீர் இறைத்துக் கொண்டு இருந்த நிலையை மோட்டார் மாற்றியது. சுவிட்சைப் போட்டவுடன்...

Don't Miss

மண்புழு உரம் உற்பத்தியை தொழிலாகவும் செய்யலாம்.

மண்புழு உரம் உற்பத்தித் தொழில் நுட்பம் பயன்படுத்தி ஆர்வமும், இட வசதியும் உள்ளவர்கள் மண்புழு உரம் தயாரிக்கலாம். முதல் மண்புழு உரக்குழியில் (Vermi bed). மண்புழுக்களை இட்டு முப்பது நாட்கள் கழித்து குப்பைகளைக்...

மஞ்சள் நடவு முதல் பக்குவப்படுத்துதல் வரை..

மஞ்சள் பல்வேறு மண்வகைகளில் குறிப்பாக வண்டல் கலந்த மண், குறைவான களிமண் கொண்ட நிலம் போன்றவற்றில் சாகுபடி செய்யப்படுகிறது. குறுமண்ணும், வண்டலும் கலந்த வடிகால் வசதி உள்ள நிலம் மிகவும் உகந்தது. களர்,...

அறுபது+ வயதிலும் சவாலான முயற்சிகளில் ஈடுபடத் தயங்காதீர்கள்..

இப்போதெல்லாம் 60 வயதைத் தொட்டவுடன், உடலளவிலும் மனதளவிலும் இனி தன்னால் பெரிதாக ஒன்றும் செய்ய முடியாது என்று நம்மில் பலர் முடிவு செய்து கொள்கிறார்கள்... 60 வயதுக்கு பிறகுதான் ஒரு பலமான, வளமான மூளையோடு...

”சாமியின் சக்தியை எவனோ இறக்கிட்டுப் போறான்டோய்..” – ஒரு கல்வெட்டு ஆய்வாளரின் சுவையான அனுபவங்கள்

கல்வெட்டுகள் அதிகம் உள்ள தமிழ்நாடு ஒரு இனத்தின் வரலாற்றை, வாழ்வியலை அறிந்து கொள்வதில் தொல்லியல் ஆய்வு முதன்மையான பங்கு ஆற்றுகிறது. வரலாறு என்பது ஒரு கட்டமைப்பு. வரலாற்றை விட்டு மனிதர்கள் நீங்க முடியாது. மனிதர்களை...

உன்னை அறிந்தால்.., நீ உன்னை அறிந்தால்..!

தன்னை அறிந்து இருத்தல் என்றால் என்ன? மனிதர்களுக்கு, 'தன்னை அறிந்து இருத்தல்' என்பது மற்ற எல்லாவற்றையும் விட முதன்மை ஆனது ஆகும். தன்னை அறிந்து இருத்தல் என்றால் என்ன? என் திறமைகள் என்ன?; என்...

Stay in touch

To be updated with all the latest news, offers and special announcements.