நிறுவனங்கள் வரி விலக்கு பெற ஒரு அருமையான திட்டம்!

ஒரு தனி மனிதர் ரூ.1,50,000 வரை வீட்டுக் கடன் வட்டி, காப்பீட்டுத்
தொகை, அஞ்சலக சேமிப்புத் திட்டங்கள் போன்றவற்றில் முதலீடு செய்வதன்
மூலம் வருமான வரியிலிருந்து விலக்கு பெற முடியும். ஆனால்,
நிறுவனங்கள் இப்படி விலக்கு பெற வேண்டுமென்றால் வித்தியாசமானதொரு
திட்டம் ஒன்று இருக்கிறது. விவரம் அறிய : 8072167846

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here