Thursday, September 23, 2021

5ஜி தொழில் நுட்பம் என்ன எல்லாம் தரும்?

இன்றைய உலகில் இணையதள தொழில் நுட்பம் மிக விரைவான வளர்ச்சியைக் கண்டு வருகிறது. இணையம் என்ற சொல் அனைத்து வலைப்பின்னல்களையும் இணைத்து உருவாக்கக் கூடிய தொகுப்பு ஆகும். தொழில் நுட்பம் முதலாம் தலைமுறை...

Latest Posts

வலுவான கால்களுக்கு நடைப்பயிற்சி

நம் கால்கள் எப்போதும் வலுவாக இருக்க வேண்டும். வயதாகும் போது, ​​நம் தலைமுடி நரைக்கும். தோல் சுருக்கங்கள் உருவாகும். இவற்றைக் கண்டு பயப்படக் கூடாது. நல்ல உடல்நலனுக்கு ஆன அறிகுறிகளை "Prevention"...

கடன் வாங்குவது பற்றி எப்போது சிந்திக்க வேண்டும்? – திரு. வி. கே. சுப்புராஜ்

கடனை வாங்குவதை நம் முன்னோர் ஆதரிக்கவில்லை. ''கடன்பட்டார் நெஞ்சம் போலக் கலங்கினான் இலங்கை வேந்தன்'' என்றெல்லாம் கூட இலக்கியங்களில் படித்து இருக்கிறோம். ஆனால் அந்தக் காலத்தில் கடன் வாங்கத் தேவை இல்லாத சூழ்நிலை...

ஜப்பானிய நிறுவனங்கள் நடத்தும் சோ ரெய், எதற்காக?

CHOREI - பணியாளர்களை ஊக்கப்படுத்த ஜப்பானிய தொழில் நிறுவனங்கள் நடத்தும் காலை நேரக் கூட்டம்! ஜப்பானியர்களிடமிருந்து உலகம் வளர்ச்சி சார்ந்த பல நல்ல செயல்பாடுகளைக் கற்றுக் கொள்கின்றன. குறிப்பாக தொழில் தொடர்பாக அவர்கள் அறிமுகப்படுத்திய...

இயக்குநர்களிடம் இருந்து கடன் பெற முடியுமா?

பதிவு பெற்ற இந்திய நிறுமங்களால் (பப்ளிக் லிமிடெட், பிரைவேட் லிமிடெட்) தங்கள் இயக்குநர்களுக்குக் கொடுக்கப்பட்ட கடன்களைப் பற்றி மட்டுமே இதுவரை பேசப்பட்டு வந்துள்ளன. ஆனால் தாம் பதவி வகிக்கும் நிறுமங்களுக்கே கடன்களை வழங்கிய இயக்குநர்களைப் பற்றிய செய்திகள் இப்போதுதான் அங்கொன்றும், இங்கொன்றுமாக வந்து கொண்டு உள்ளன.

- Advertisement -

இவ்வாறு நிறுமங்களுக்கு இயக்குநர்கள் கடன் வழங்குவது குறித்த சந்தேகங்களைத் தவிர்ப்பதற்கு, அண்மைய திருத்தப்பட்ட நிறுமங்களின் சட்டம் (கம்பெனி சட்டம்) 2013 – இன் படி இயக்குநர்களிடம் இருந்து நிறுமங்கள் ஃபிக்சட் டெப்பாசிட், கடன் ஆகிய இரு வழிகளில் ஏதேனும் ஒரு வகையில் தொகையைப் பெறலாம்.

இயக்குநர்களிடம் இருந்து பெறப்படும் கடன்களை பொதுவாக இயக்குநரின் சொந்த நிதியில் இருந்து பெறப்பட்ட தொகை மற்றும் தாம் பெற்ற கடன் நிதியில் இருந்து பெறப்பட்ட தொகை என்று இரண்டு பிரிவுகளாக வகைப் படுத்தலாம்

Also read: யாராவது சொல்லுங்களேன்!

நிறுமம் நிறுமங்களின் சட்டம் 2013 பிரிவு 180 இன் கீழ் பொருந்துமாறு கடன் பற்றிய தகவல்கள் இயக்குநரின் அறிக்கை மற்றும் நிறுவனத்தின் நிதிநிலை அறிக்கை கள் ஆகியவற்றில் தக்க குறிப்புகளுடன் வெளிப்படுத்தப்பட வேண்டும்..

இயக்குநர் கடன் வாங்கிய தொகைகளில் பெறப்பட்ட தொகை

இதன் கீழ் இயக்குநர் ஒரு பங்குநர் அல்லாத சூழ்நிலை, இயக்குநர் ஒரு பங்குநராக உள்ள சூழ்நிலை ஆகிய இரு வகைகள் உள்ளன.

இயக்குநர் ஒரு பங்குநர் அல்லாத சூழ்நிலையில், அவரிடம் இருந்து பெறப்பட்ட தொகை நிறுமங்களின் சட்டம் 2013 பிரிவு 76 – ன் விதிமுறைகளுக்குள்ளும், வைப்புகளை ஏற்றுக் கொள்ளும் விதிமுறைகள் 2014 உடனும் வருகின்றன. நிகர சொத்து மதிப்பு ரூ. 100 கோடி அல்லது அந்நிறுமத்தின் விற்பனை வருமானம் ரூ. 500 கோடி ஆக உள்ள ஒரு பொது நிறுமத்தால் (பப்ளிக் லிமிடெட்) மட்டுமே ஃபிக்சட் டெப்பாசிட் தொகையை பெற முடியும்.

நிறுமங்களின் சட்டம் 2013 பிரிவு 76 இன்படி ஒவ்வொரு ஆண்டும் கடன் தகுதி மதிப்பீட்டை (credit rating) பெறவும், வைப்புத் தொகைக்கு குறையாமல் அந்நிறுமங்களின் சொத்துகளைப் பொறுப்பு ஏற்பதற்காக பதிவாளரிடம் அந்த சொத்துகளின் மீது பொறுப்பு உருவாக்கி (create a charge) பதிவு செய்ய வேண்டும்.

இயக்குநர் ஒரு பங்குநர் எனும் சூழ்நிலையில், பெறப்பட்ட தொகை ஃபிக்சட் டெப்பாசிட் ஆக கருதப்படுகின்றது.

நிறுமங்களின் சட்டம் 2013 பிரிவு 180, படி ஒரு நிறுமம், தம் இயக்குநர்களிடம் இருந்து கடன் பெற, அந்த நிறுமத்தின் பங்குநர்களின் பொதுப் பேரவை கூட்டத்தில் ஒரு சிறப்புத் தீர்மானத்தை நிறைவேற்றி இருக்க வேண்டும். (அவ்வாறான சிறப்பு தீர்மானம், படிவம் MGT-14 – இன் கீழ் நிறுமங்களின் பதிவாளருக்கு வழங்கி இருக்க வேண்டும்.).

Also read: அடல் பென்ஷன் திட்டம்

ஏற்கனவே வங்கிகளிடம் இருந்து பெறப்பட்ட கடன்கள் மட்டும் அல்லாமல், நிறுமத்தின் பெறப்பட்ட பங்கு மூலதனம் (paid-up share capital), ஒதுக்கீடுகள் (free reserves) மற்றும் பத்திரங்களின் பிரீமியம் (securities premium) ஆகியவற்றின் மொத்த மதிப்பை விட கூடுதலாக கடன் பெறுவதற்காக இந்த சிறப்பு தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டு இருக்க வேண்டும்

இருப்பினும் 05.06.2015 தேதியிட்ட நிறுமங்களின் சட்டம் 2013 பிரிவு 180 இற்கான அறிவிப்பு, பிரைவேட் லிமிடெட்-க்கு பொருந்தாது. எனவே, இவை, பிரிவு 180 – ன் கீழ் ஒரு சிறப்புத் தீர்மானத்தை நிறைவேற்றுவதோடு மட்டும் அல்லாமல், வைப்புத் தொகையை ஏற்றுக் கொள்ள முடியும். அனைத்து பப்ளிக் லிமிடெட் நிறுவனங்களும், நிறுமங்களின் சட்டம் 2013 பிரிவு 180 படி சிறப்புத் தீர்மானத்தின் வாயிலாக மட்டுமே இயக்குநர்களிடம் இருந்து கடன் பெறமுடியும்.

– முனைவர் ச. குப்பன்

Latest Posts

வலுவான கால்களுக்கு நடைப்பயிற்சி

நம் கால்கள் எப்போதும் வலுவாக இருக்க வேண்டும். வயதாகும் போது, ​​நம் தலைமுடி நரைக்கும். தோல் சுருக்கங்கள் உருவாகும். இவற்றைக் கண்டு பயப்படக் கூடாது. நல்ல உடல்நலனுக்கு ஆன அறிகுறிகளை "Prevention"...

கடன் வாங்குவது பற்றி எப்போது சிந்திக்க வேண்டும்? – திரு. வி. கே. சுப்புராஜ்

கடனை வாங்குவதை நம் முன்னோர் ஆதரிக்கவில்லை. ''கடன்பட்டார் நெஞ்சம் போலக் கலங்கினான் இலங்கை வேந்தன்'' என்றெல்லாம் கூட இலக்கியங்களில் படித்து இருக்கிறோம். ஆனால் அந்தக் காலத்தில் கடன் வாங்கத் தேவை இல்லாத சூழ்நிலை...

ஜப்பானிய நிறுவனங்கள் நடத்தும் சோ ரெய், எதற்காக?

CHOREI - பணியாளர்களை ஊக்கப்படுத்த ஜப்பானிய தொழில் நிறுவனங்கள் நடத்தும் காலை நேரக் கூட்டம்! ஜப்பானியர்களிடமிருந்து உலகம் வளர்ச்சி சார்ந்த பல நல்ல செயல்பாடுகளைக் கற்றுக் கொள்கின்றன. குறிப்பாக தொழில் தொடர்பாக அவர்கள் அறிமுகப்படுத்திய...

Don't Miss

இந்த ஐந்து இயல்புகள் உங்களிடம் இருக்கிறதா?

பிறக்கின்ற பொழுதே யாரும் சாதனையாளராகப் பிறப்பதில்லை. அவர்கள் அணுகுமுறையாலும், மனப்பான்மையினாலும், உருவாக்கிக் கொண்ட நோக்கினாலும், மேற்கொண்ட முயற்சியினாலும், பயிற்சியினாலும் மற்றவர்களிடமிருந்து வேறுபடுகின்றனர். சாதனையாளராக முதல்படி தன்னை அறிதல் வேண்டும். நாம் முதலில் நம்மைப் பற்றி அறிந்து...

மண்புழு உரம் உற்பத்தியை தொழிலாகவும் செய்யலாம்.

மண்புழு உரம் உற்பத்தித் தொழில் நுட்பம் பயன்படுத்தி ஆர்வமும், இட வசதியும் உள்ளவர்கள் மண்புழு உரம் தயாரிக்கலாம். முதல் மண்புழு உரக்குழியில் (Vermi bed). மண்புழுக்களை இட்டு முப்பது நாட்கள் கழித்து குப்பைகளைக்...

மஞ்சள் நடவு முதல் பக்குவப்படுத்துதல் வரை..

மஞ்சள் பல்வேறு மண்வகைகளில் குறிப்பாக வண்டல் கலந்த மண், குறைவான களிமண் கொண்ட நிலம் போன்றவற்றில் சாகுபடி செய்யப்படுகிறது. குறுமண்ணும், வண்டலும் கலந்த வடிகால் வசதி உள்ள நிலம் மிகவும் உகந்தது. களர்,...

அறுபது+ வயதிலும் சவாலான முயற்சிகளில் ஈடுபடத் தயங்காதீர்கள்..

இப்போதெல்லாம் 60 வயதைத் தொட்டவுடன், உடலளவிலும் மனதளவிலும் இனி தன்னால் பெரிதாக ஒன்றும் செய்ய முடியாது என்று நம்மில் பலர் முடிவு செய்து கொள்கிறார்கள்... 60 வயதுக்கு பிறகுதான் ஒரு பலமான, வளமான மூளையோடு...

”சாமியின் சக்தியை எவனோ இறக்கிட்டுப் போறான்டோய்..” – ஒரு கல்வெட்டு ஆய்வாளரின் சுவையான அனுபவங்கள்

கல்வெட்டுகள் அதிகம் உள்ள தமிழ்நாடு ஒரு இனத்தின் வரலாற்றை, வாழ்வியலை அறிந்து கொள்வதில் தொல்லியல் ஆய்வு முதன்மையான பங்கு ஆற்றுகிறது. வரலாறு என்பது ஒரு கட்டமைப்பு. வரலாற்றை விட்டு மனிதர்கள் நீங்க முடியாது. மனிதர்களை...

Stay in touch

To be updated with all the latest news, offers and special announcements.