நேற்று…, இன்று…!

லக வர்த்தகத்தில் ஏற்பட்டுள்ள பல மாற்றங்கள் மேலாண்மைச் சிந்தனைகளிலும் பல மாற்றங்களை உருவாக்கியுள்ளன. இன்று உற்பத்தித் துறையிலும், சந்தையிலும் காணப்படும் பல உத்திகள், உலகமெங்கும் பரந்து விரிந்து இருக்கும் வாடிக்கையாளர்களே. அவர்களுக்கு மனநிறைவை அளிப்பதில் எல்லா நாடுகளும் ஒருமுகமாக ஈடுபட்டு இருப்பதால், உருவாகிய இந்த உத்திகள் நமது நிறுவனத்திலும் வரவேண்டுமா என்ற ஐயப்பாடு கொண்டவர்கள். இந்தச் சிந்தனை மாற்றங்களின் தொகுப்பை அறிந்து கொள்ள வேண்டும். இந்த மாற்றங்கள் ஏதோ சில காலம் மட்டுமே இருந்துவிட்டு, பழைய நிலைக்கே உலகப் பொருளாதாரம் சென்றுவிடும் என எவரும் நம்பிவிடக் கூடாது. அப்படி நம்பினால் அது நிறுவன த்தின் வளர்ச்சிக்கும், நாளையச் சந்தையில் நிலைத்து விற்பதற்கும் பெரும் ஊறு விளைவிக்கக்கூடும். அந்தப் புதிய சிந்தனைகள் என்னென்ன என்று பட்டியலிட்டுப் பார்ப்போம்.

நேற்றைய சிந்தனை
நமது நிறுவனத்தின் பொருளாதார முடிவுகள் சரியாக இருந்தால்போதும், அது எவ்வாறு வந்தன என்பது பற்றிக் கவலை, இல்லை.

இன்றைய சிந்தனை
முடிவுகள் மட்டுமே முக்கியமல்ல, அவற்றை எத்தகைய செயல்பாடுகளின் சீரமைப்பால் பெறப் போகிறோம் என்பது முக்கியம். செயல்படுமுறைகள் (Processes) சரியாக இருந்தால் முடிவுகள் சரியாகத்தான் அமையும்.………………………………………………………………………………………………………………..

நேற்றைய சிந்தனை
தனி மனிதத் திறமைகள் தாம் ஒரு நிறுவனத்தின் வளர்ச்சியை நிர்ணயிக்கின்றது.

இன்றைய சிந்தனை
மனிதக் குழுக்களின் (Teams) கூட்டுத் திறமைகள்தான் வெற்றி தரும்

………………………………………………………………………………………………………………..
நேற்றைய சிந்தனை
ஒவ்வொரு துறையும் (Functional) தனது திறமையை அதிகரிக்கும்போது, நிறுவனத்தின் திறமை அதிகமாகிறது.

இன்றைய சிந்தனை
எல்லா செயல்பாடுகளும், பல துறைப் பணியாளர்களும் (Cross functional teams) செயல்படும் போது மட்டுமே சிறக்கும்.

………………………………………………………………………………………………………………..
நேற்றைய சிந்தனை
முரண்பாடுகளிடையே முடிந்தவரை சரியான நிலையை (Optimisation) அடைவது. (சான்று: இந்த விலையில், நாம் நிர்ணயித்த தரத்தை தருவது).

இன்றைய சிந்தனை
முரண்பாடுகள் இருந்தாலும் அவற்றைக் கட்டுப்படுத்திச் சிறந்த நிலையை (Extremi sation) அடைவது. (சான்றாக; விலையும் குறைவாக  வேண்டும், தரமும் மிகச் சிறந்ததாக வேண்டும்).

………………………………………………………………………………………………………………..
நேற்றைய சிந்தனை
எல்லா பணியாளாகளையும் ஆணையிட்டும், கட்டுப்படுத்தியும் பணி செய்ய வைப்பது (Direct Control).

இன்றைய சிந்தனை
அவர்கள் சிறப்பாக வேலை செய்ய வேண்டிய சூழ்நிலையை உருவாக்கி அவர்கள் பணியை மேம்படுத்துவது (Catalyse).

………………………………………………………………………………………………………………..
நேற்றைய சிந்தனை
மாற்றம் செய்வதைத் தவிர்த்து ஒரே சீராகப் பணி நடந்தால் மகிழ்ச்சி அடைவது.

இன்றைய சிந்தனை
ஏன் வேறு வழிகளில் செய்ய முனையக்கூடாது? சரியாக வரவில்லை என்றால் எப்படியும் ஒரு வழிதான் இருக்கிறதே? (Multi-form).

………………………………………………………………………………………………………………..
நேற்றைய சிந்தனை
ஒழுங்காகச் செல்லும் பணியினை மாற்றாமல் இருப்பது (Stabilise).

இன்றைய சிந்தனை
பணி ஒழுங்காகச் சென்றாலும் சில நேரங்களில் அதை வேண்டுமென்றே மாற்றி பணியாளர்களை ஒரு தயார் நிலையில் வைப்பது (Destablise).

………………………………………………………………………………………………………………..
நேற்றைய சிந்தனை
நிறுவனத்தின் மேலாளர்களுக்கு முக்கியத்துவம்.

இன்றைய சிந்தனை
நிறுவனத்தின் முதல்நிலைப் பணியாளர்களுக்கு (Front line) முக்கியத்துவம்.

………………………………………………………………………………………………………………..
நேற்றைய சிந்தனை
சிக்கல்கள் வரும்போது மனத்தடுமாற்றமடைவது.

இன்றைய சிந்தனை
சிக்கல்கள் – புதிய வாய்ப்புகளுக்கு முன்னோடி.

………………………………………………………………………………………………………………..
நேற்றைய சிந்தனை
நிறுவனத்தைப் பொறுப்பாக நடத்தி வந்தால்போதும் (Caretakers).

இன்றைய சிந்தனை
சிக்கல்களை அறிந்து, தெரிந்து, அளந்து – அவற்றை எதிர்கொண்டு தீர்வு காணுவது. (Problem solver)

………………………………………………………………………………………………………………..
நேற்றைய சிந்தனை
சந்தையில் தேக்கம் அல்லது போட்டியாளர் விலை குறைப்பு ஏற்படும்போது மட்டும் இவற்றை எதிர்கொள்ளச் செலவினைக் குறைக்க மேற்கொள்ளும் முனைப்பு (Reactive cost reduction).

இன்றைய சிந்தனை
வாடிக்கையாளர் என்றுமே குறைந்த விலையில் நிறைந்த பொருளை வாங்க விரும்புகிறார் என்று எண்ணி, தொடர்ந்து மேலும் மேலும் செலவினைக் குறைக்கும் தொடர் முனைப்பு (Continuous cost reduction).

………………………………………………………………………………………………………………..
நேற்றைய சிந்தனை
வாடிக்கையாளர் நினைக்கும் தரத்தை தருவது (Customer driven quality).

இன்றைய சிந்தனை
நாம் எந்தத் தரம் தர வேண்டும் என்று பெருமிதத்துடன், மேலும் மேலும் உயர் தரத்தை தருவது (Internally – driven quality).

………………………………………………………………………………………………………………..
நேற்றைய சிந்தனை
அந்தந்த நேரங்களில் மற்றவருடன் சமநிலை வர மேற்கொள்ளும் முனைப்புகள்.

இன்றைய சிந்தனை
மற்றவரைவிட முன்னிலை அடைய மேற்கொள்ளும் முனைப்புகள்.

………………………………………………………………………………………………………………..
நேற்றைய சிந்தனை
மேலிருந்து கீழே பாயும் ஆலோசனைகள், ஆணைகள்.

இன்றைய சிந்தனை
எல்லோருமே பங்கேற்று, சொந்தம் கொண்டாடிச் (Ownership) செயல்படுவது.

………………………………………………………………………………………………………………..
நேற்றைய சிந்தனை
நேற்றைய நிலைகளை ஒப்பிட்டு இன்று செயல்படுவது (Compare with past).

இன்றைய சிந்தனை
இத்துறையில் மிகச் சிறப்பாகச் செயல்படுபவர்களுடன் ஒப்பிட்டுத் தம்மை உயர்த்திக் கொள்வது.

………………………………………………………………………………………………………………..
நேற்றைய சிந்தனை
உற்பத்தித் திறமை, உற்பத்தித் திறன் இவற்றை மையப்படுத்திய செயல்பாடுகள் (Focus on productiity, production).

இன்றைய சிந்தனை
வாடிக்கையாளரின் மனநிறைவை மையப்படுத்திய செயல்பாடு(Focus on customer satisfaction).

………………………………………………………………………………………………………………..
நேற்றைய சிந்தனை
இலாபம் மட்டுமே குறிக்கோள்

இன்றைய சிந்தனை
வாடிக்கையாளரிடம் மதிப்பை உயர்த்துவது (Value to users)

………………………………………………………………………………………………………………..
நேற்றைய சிந்தனை
தரம், செலவு, கட்டுப்பாடு மேலாளரின் பொறுப்பு

இன்றைய சிந்தனை
எல்லோரும் பொறுப்பு ஏற்க வேண்டும்.

………………………………………………………………………………………………………………..
நேற்றைய சிந்தனை
சரியான நிர்வாகத்திற்குச் சிக்கலான முறைகள் தேவை.

இன்றைய சிந்தனை
செயல்பாடுகள் எளிதாக இருக்க வேண்டும்.
………………………………………………………………………………………………………………..
நேற்றைய சிந்தனை
நிறுவனக் கட்டமைப்பு பல நிலைகள் (Multi-level) கொண்டு செயல்படும்.

இன்றைய சிந்தனை
நிறுவனக் கட்டமைப்பு தட்டையாக அமைத்துச் செயல்படுவது.

………………………………………………………………………………………………………………..
நேற்றைய சிந்தனை
மேலாளர்கள் கட்டுப்பாட்டிற்காகவும் முடிவு எடுக்கவும் தேவை.

இன்றைய சிந்தனை
பல திறமைகளைப் பயிற்சிகள் மூலமாக எல்லாப் பணியாளர்களுக்கும் அளித்து, மேலாளர்களை கண்காணிக்கும் பணியிலிருந்து விடுவித்து புதியமுறைகளை கற்றுத் தரும் ஆசான்களை உருவாக்குவது.

………………………………………………………………………………………………………………..
நேற்றைய சிந்தனை
நமது அணுகுமுறைகளும், தொழில் நுட்பமும், திறமைகளும் நாம் தொடர்ந்து சிறப்பாகச் செயல்படப்போதும் என்று எண்ணுவது.

இன்றைய சிந்தனை
நம்மைவிடச் சிறப்பாகப் பணியாற்றும் நிறுவனங்களிடமிருந்து பாடம் கற்றுக் கொள்ளும் அடக்கக் குணம் வேண்டும்.

இந்தப் புதிய சிந்தனைகளில் முழு நம்பிக்கை வைக்காமல் இங்கே ஒன்று அங்கே ஒன்று என்று சில அணுகுமுறைகளையும், செயல்பாடுகளையும் மட்டுமே நடைமுறைப்படுத்தினால் அது விழலுக்கு இறைத்த நீராகும்.

இந்தச் சிந்தனைகளில் உள்ள தத்துவத்தின் கனம் எவ்வளவு என்று அறியும்போது, அவை ஏன் வெற்றி பெற்றன என்பதற்கான காரணம் உள்ளங்கை நெல்லிக்கனியாக நமக்கு விளங்கும்.

– எம்.எஸ். ராஜகோபாலன்

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here